Những điểm mới nhất đáng chú ý QCVN 01:2021/BXD trong Xây Dựng Nhà Máy

1. Văn bản pháp luật liên quan:

Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng thay thế thông tư 22/2019/TT-BXD về QCVN 01:2019/BXD.

QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo thông tư hướng dẫn số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021.

có một điểm thay đổi rất đáng lưu ý liên quan đến quy hoạch xây dựng và tác động đến nhà đầu tư khi xây dựng nhà máy như sau:

2. Mật độ xây dựng thuần

Định nghĩa Mật độ xây dựng thuần:

là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời như tiểu cảnh trang trí, bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, sân thể thao, nhà bảo vệ, lối lên xuống, bộ phận thông gió tầng hầm có mái che và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác).

CHÚ THÍCH: Các bộ phận công trình, chi tiết kiến trúc trang trí như: sê-nô, ô-văng, mái đua, mái đón, bậc lên xuống, bậu cửa, hành lang cầu đã tuân thủ các quy định về an toàn cháy, an toàn xây dựng cho phép KHÔNG TÍNH vào diện tích chiếm đất nếu đảm bảo không gây cản trở lưu thông của người, phương tiện và không kết hợp các công năng sử dụng khác.

So với hiện hành, bổ sung “lối lên xuống, bộ phận thông gió tầng hầm có mái che không tính vào diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời.”

Định nghĩa Hệ số sử dụng đất:

Tỷ lệ của tổng diện tích sàn của công trình gồm cả tầng hầm (trừ các diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình) trên tổng diện tích lô đất.

3. Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy:

- Đất xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao phải được quy hoạch phù hợp với tiềm năng phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội và các chiến lược phát triển có liên quan của từng địa phương;

- Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa là 70%.

- Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%.

 

Với việc định nghĩa lại mật độ xây dựng thuần của nhà máy không phụ thuộc vào chiều cao công trình, đây thực sự là cởi được nút thắt cho chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng trong việc thiết kế nhà máy. Vì thực tế ở Việt Nam, hầu hết nhà máy chỉ 1 hoặc 2 tầng vởi vì chi phí để xây nhà máy cao tầng rất tốn kém. Với quy định mới này, chủ đầu tư có thể tận dụng được tối đa quỹ đất của nhà máy để xây dựng nhà xưởng, tăng diện tích xây dựng trong bối cảnh muốn mở rộng sản xuất nhưng giá đất công nghiệp ngày càng tăng trong những năm trở lại đây.

4. Mật độ cây xanh trong nhà máy

Tuy nhiên trong QCVN 01:2021/BXD không thay đổi so với QCVN 01:2019/BXD về tỷ lệ mật độ cây xanh trong nhà máy. Theo đó tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất xây dựng công trình, phải đảm bảo quy định về tỷ lệ tối thiểu đất trồng cây xanh nêu trong Bảng 2.11.

Bảng 2.11: Tỷ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu trong các lô đất xây dựng công trình

Trong lô đất xây dựng công trình

Tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh (%)

1- Nhà chung cư

20

2- Công trình giáo dục, y tế, văn hóa

30

3- Nhà máy

20

 

Với việc không thay đổi tỷ lệ mật độ cây xanh của nhà máy, mật độ xây dựng thuần tối đa 70% trở lên cũng khá khó để đáp ứng vì còn chừa các diện tích cho đường giao thông, và công trình cần phải đáp ứng các tiêu chí khoảng lùi bắt buộc và kho bãi.

Để tư vấn về thiết kế, xây dựng và giấy phép xây dựng nhà máy trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Chu Du: Hotline (+84) 91 456 9799Những điểm mới nhất đáng chú ý QCVN 01:2021/BXD trong Xây Dựng Nhà Máy -

Những điểm mới nhất đáng chú ý QCVN 01:2021/BXD trong Xây Dựng Nhà Máy

Những điểm mới nhất đáng chú ý QCVN 01:2021/BXD trong Xây Dựng Nhà Máy

Những điểm mới nhất đáng chú ý QCVN 01:2021/BXD trong Xây Dựng Nhà Máy

Những điểm mới nhất đáng chú ý QCVN 01:2021/BXD trong Xây Dựng Nhà Máy
Những điểm mới nhất đáng chú ý QCVN 01:2021/BXD trong Xây Dựng Nhà Máy
lên đầu trang