Công trình Nhà ở gia đình : ông Trần Hữu Thuần
Hạng mục thi công: Móng - đà kiềng
Địa chỉ: Đường D20-KDC Viet-sing, An Phú , Bình Dương.
Chuẩn bị đổ bê tông sàn lầu 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn CCOIN

 

 Công trình Nhà ở gia đình : ông Trần Hữu Thuần -

Công trình Nhà ở gia đình : ông Trần Hữu Thuần

Công trình Nhà ở gia đình : ông Trần Hữu Thuần

Công trình Nhà ở gia đình : ông Trần Hữu Thuần

Công trình Nhà ở gia đình : ông Trần Hữu Thuần
Công trình Nhà ở gia đình : ông Trần Hữu Thuần
lên đầu trang